PROGRAMY EDUKACYJNE

eFizyka

Wirtiualne laboratoria fizyczne
Program do nauki fizyki

eFizyka to program umożliwiający przeprowadzanie wirtualnych doświadczeń fizycznych. Dla uczniów, nauczycieli, szkół i uczelni oraz wszystkich interesujących się fizyką.

Program składa się z kilkunastu laboratoriów, w których można przeprowadzać wirtualne eksperymenty z różnych dziedzin fizyki.
Dzięki symulatorom można przeprowadzić zupełnie niecodzienne eksperymenty i obserwować wiele zjawisk, których nigdy nie można zobaczyć w naturze ani w zwykłym ziemskim laboratorium.
Program ma charakter interaktywny. Doświadczenie rozpoczynamy od ustawienia parametrów i warunków początkowych. Przykładowe ustawienia można również wczytać z pliku dostarczonego z programem lub zapisanego uprzednio. Następnie uruchamiamy symulację w oknie lub w trybie pełnoekranowym.

Pakiet składa się z 13 modułów:.

 • Drgania
 • Dyfrakcja
 • Dynamika
 • Elektrostatyka
 • Fale
 • Grawitacja
 • Prawa Keplera
 • Kinematyka
 • Prawa Kirchhoffa
 • Optyka
 • Rzuty
 • Termodynamika
 • Wektory
eFizyka - Grawitacja
Grawitacja - okno. Tu możemy eksperymentować z dowolnymi układami ciał niebieskich: gwiazd, planet, komet itd., w symulowanym polu grawitacyjnym, podać ustawienia początkowe i uruchomić symulację w okienku. Można też wczytać gotowe przykłady.
Grawitacja - pełny ekran
Grawitacja – symulacja pełnoekranowa. Po ustawieniu wszystkich parametrów początkowych, symulację można uruchomić w trybie pełnoekranowym. Można nią sterować z małego okienka w rogu ekranu, ale większości parametrów nie da się w tym trybie zmienić.
Prawa Keplera
Prawa Keplera - symulacja pełnoekranowa. Moduł ten pozwala badać ruchy planet i innych ciał niebieskich w Układzie Słonecznym, zgodnie z prawami Keplera.
eFizyka - Termodynamika
Termodynamika.Tu możemy obserwować ruch cząsteczek gazu i jego zależność od ilości i masy cząsteczek oraz temperatury. Możemy też śledzić mieszanie się cząsteczek gazu między dwoma pomieszczeniami oraz obserwować ruchy Browna wybranej cząsteczki.
eFizyka - Elektrostatyka

Elektrostatyka. Z pomocą tego można zobaczyć, jak wygląda pole elektryczne generowane przez układ statycznych ładunków elektrycznych. W zależności od wyboru obrazowane będzie natężenie pola lub potencjał.
eFizyka - Fale
Fale. Za pomocą tego modułu możesz badać fale i ich interferencję. Dobierając odpowiednie wartości lub mnożnik częstotliwości można ich nawet posłuchać.
eFizyka - Dyfrakcja
Dyfrakcja. W tym module możemy obserwować zjawisko dyfrakcji światła. Możemy eksperymentować z ilością szczelin, odległością między szczelinami i ekranem oraz długością fal ze źródła.
eFizyka - Wektory
Wektory. Ten moduł pomoże dzięki animacji lepiej zrozumieć dodawanie i odejmowanie wektorów. Przy większej ilości wektorów można nawet przejść w tryb pełnoekranowy.
eFizyka - Pomoc
Szczegółowa i przejrzysta dokumentacja do każdego modułu, pomagająca zrozumieć symulowane zjawiska fizyczne i ułatwiająca zarówno optymalne wykorzystanie ustawień dostarczonych z programem jak i przygotowywanie własnych przez nauczyciela lub zaawansowanego użytkownika.